Historia

Lasten Kesä ry:n perustamiskokous järjestettiin 25.1.1952 Laila Leskisen johdolla. Jo ensimmäisenä toimintavuotenaan yhdistys sai tukea toimintaansa Raha-automaattiyhdistykseltä.
Leiritoiminta keskittyi järjestön alkutaipaleella ensisijaisesti Miehikkälän Kesäkylään, joka oli Lasten Kesän pitkäaikaisimmassa käytössä ollut leirikeskus. Miehikkälän Kesäkylän omistuksesta luovuttiin vuonna 2013 ja nykyään leiritoiminta on keskittynyt kokonaan Hauhon Lomakeskukseen Hämeenlinnan Hauholla.
postimerkki Lasten Kesä ry

Ote yhdistyksen ensimmäisen toimintavuoden toimintakertomuksesta:

“Lukuisat lomanviettoon liittyvät kysymykset ja järjestelyt ovat maassamme olleet varsinkin viime vuosina jatkuvan kehityksen alaisina. Nykyään kyetään huolehtimaan jo verraten laajassa mitassa niiden kansalaisten lomanvieton järjestelyistä, joilla on mahdollisuus itse rahoittaa lomanviettonsa. Edelleen ovat yhteiskunta ja monet järjestöt tukeneet esimerkiksi nykyisen vuosilomalain ulkopuolelle jäävän laajan perheenäitien ryhmän lomanviettoa. Erittäin ajankohtaisena on pidettävä lasten kesävirkistystoiminnan kehittämistä, sillä huolimatta useiden järjestöjen ja muiden yhteisöjen kiitettävästä työstä tällä saralla, kokemukset ovat osoittaneet, että entistä määrätietoisemmin olisi pyrittävä luomaan sellaisia lasten kesänviettopaikkoja, joihin vanhemmat voivat turvallisin mielin luovuttaa lapsensa hoidettaviksi.”

Lasten Kesän tavoite, lasten lepo, hyvinvointi ja virkistys, on sama kuin 1950-luvun alussa, mutta yhteisö, jonka piiristä lapsi tulee lomalle virkistymään, on muuttunut. Hyvä ruoka on edelleen olennainen osa viihtyvyyttä, mutta enää ei punnita kiloina sitä, miten paljon hyötyä ja hyvää leiristä on saatu, vaan lasketaan toisenlaisia hyviä eväitä; elämyksiä ja kokemuksia, joita lapset ovat toisiltaan ja ohjaajilta saaneet.

Lasten Kesän johtokunnan puheenjohtajat:
Lasten Kesä ry:n 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistiin yhdistyksen historiikki:
Honka-Hallila, Helena. (2002) Lasten Kesät: Lasten Kesä ry 1952-2002. Jyväskylä: Gummerus (ISBN: 952-91-4284-6). Historiikkia voi tiedustella Lasten Kesä ry:n toimistolta.