Peruutusehdot

Leirilaskun eräpäivä on kolme viikkoa ennen leirin alkamispäivää. Laskut lähetetään leirikirjeen yhteydessä hyvissä ajoin ennen leirin alkua. Leirimaksun yhteydessä laskutetaan myös mahdolliset kuljetusmaksut. Eräpäivää on mahdollista siirtää, mikäli se on oleellista perheen taloudellisen tilanteen vuoksi. Leirimaksun voi maksaa myös erissä, mutta näissä tapauksissa huoltajan on oltava erikseen yhteydessä toimistoon.
Jos leirihakemus saapuu Lasten Kesälle lähempänä leiriä kuin kolme viikkoa, leiri on oltava maksettuna ennen leirin alkua, paitsi erikseen sovituissa poikkeustilanteissa.
Maksamattomista leirimaksuista lähetetään kaksi maksumuistutusta joko huoltajan sähköpostiin tai paperisena postissa huoltajan ilmoittamaan osoitteeseen. Kahden muistutuksen jälkeen siirrämme laskut perintätoimistolle perittäväksi, mikäli leirimaksut ovat edelleen maksamatta.
Leiriläinen voi osallistua leirille, kun edellisen leirin maksut on suoritettu kokonaan.
Jos leirin peruuttaminen tapahtuu lähempänä kuin 7 vrk ennen leirin alkua perimme täyden osallistumismaksun, paitsi niissä tapauksissa, joissa leiriläisellä on lääkärintodistus leirin peruuntumisesta sairauden/tapaturman vuoksi.
Jos leiriläisen leiri keskeytyy sairastumisen takia, pääsääntöisesti emme palauta leirimaksua vaan korvausta on mahdollista hakea omasta vakuutusyhtiöstä. Jos lapsen leiri keskeytyy leiriläisen käytöksestä johtuvasta syystä, Lasten Kesä ei ole velvollinen palauttamaan leirimaksua. Huoltaja vastaa leiriläisen kuljettamisesta kotiin. Mikäli koko leiri joudutaan keskeyttämään, palautamme leirimaksun kokonaisuudessaan tai leiripäivien mukaan ositetun leirimaksun mukaisesti.

Helsingissä 20.8.2018

Lasten Kesä ry

Lisäys 23.3.2020:

Jos leirejä jouduttaisiin perutaan viranomaismääräysten vuoksi esimerkiksi epidemiatilanteessa, palautamme maksetut leirimaksut kokonaisuudessaan.