Leirilupaus

ala

Leirilupaus on laatukäsikirjamme, jolla varmistamme hyvän leirin jokaiselle leiriläiselle. Alla näet leirilupauksen pääkohdat. Leirilupauksen pdf-muodossa voit avata tästä:  leirilupaus

1. Hauhon Lomakeskus on suunniteltu lasten monipuolista leiritoimintaa varten
-Leirikeskus sijaitsee luonnon rauhassa.
-Leirikeskukselle mahtuu majoittumaan yhteensä 80 lasta, neljässä eri talossa. Yhdessä ryhmässä on noin 20 lasta ohjaajineen.
-Jokaisessa talossa on viisi neljän hengen huonetta (majoitus ikäryhmittäin ja tytöt ja pojat omissa huoneissaan).
-Leirikeskuksessa on monipuolisia sisä- ja ulkotiloja.
-Uimaranta saunoineen sijaitsee leirikeskuksen alueella, turvallisen matkan päässä pihapiiristä.

2. Leiriläisten perustarpeista, terveydestä ja turvallisuudesta huolehditaan
-Säännöllinen päivärytmi on koko leiritoiminnan perusta.
-Leirillä syödään viisi monipuolista ateriaa päivässä.
-Perushygieniasta ja oikeanlaisesta vaatetuksesta huolehditaan.
-Leiriläiselle taataan riittävä ja keskeytymätön yöuni.
-Leiritoiminnassa liikutaan ja ulkoillaan monipuolisesti päivittäin, kukin omien kykyjensä mukaan.
-Ohjaajat huolehtivat leiriläisten lääkkeistä asianmukaisesti.
-Henkilökunta noudattaa turvallisuusmääräyksiä ja ennalta luotuja toimintamalleja (hätätilanteet, ensiapu, lääkkeet, tiedotus)
-Leiriläiset ovat vakuutettuja tapaturmien varalta.
-Leiriläisten kaikki tiedot ovat luottamuksellisia.
-Leiritoiminta on aina valvottua ja ohjattua, ohjaajia on työssä vuorokauden jokaisena hetkenä, myös yöllä.
-Sairastapauksissa ollaan aina yhteydessä huoltajiin ja tarvittaessa ollaan yhteydessä sairaanhoitoon.
-Leirinjohtajan tavoittaa kiireettömissä asioissa puhelinajalla ja äkillisissä tilanteissa vuorokauden ympäri.
-Leiriläisillä on päivittäin puhelinaika, jolloin voi soittaa kotiin tai viettää aikaa sosiaalisessa mediassa. Muussa leiritoiminnassa puhelimia ei tarvita. Jos oma puhelin ei ole mukana, leirinjohtajan puhelimesta saa aina soittaa kotiin. Sosiaalisen median pelisäännöt sovitaan yhdessä leiriläisten kanssa.
-Leirit ovat päihteettömiä ja savuttomia, eikä leirillä tarvita omaa rahaa. Leirikeskuksella ei ole kioskia.

3. Työntekijät ovat kokeneita ja koulutettuja ja heitä on riittävästi
-Leirinjohtajat ja ohjaajat ovat täysi-ikäisiä ja työsuhteessa.
-Ohjaajat ovat kasvatus- ja sosiaalialan opiskelijoita tai valmistuneita ja heillä on kokemusta lasten kanssa työskentelystä.
-Lasten Kesä perehdyttää ja kouluttaa leirinjohtajat ja ohjaajat leirityöhön aina ennen leiriä.
-Ruokahuollosta ja siisteydestä vastaa ammattitaitoinen ja kokenut emäntä työntekijöiden kanssa. Erityisruokavaliot huomioidaan asianmukaisesti.
-20 leiriläisen ryhmässä työskentelee koko leirin ajan sama ohjaajaporukka.

4. Leiri on lapselle lomaa!
-Leirillä liikutaan paljon ulkona ja käytössä on monipuolisia peli- ja leikkivälineitä. Leiriläiset voivat itse suunnitella omaa leiriohjelmaa myös toisilleen. Leiriohjelma muotoutuu leiriläisten toiveiden mukaan.
-Myös nuorella on oikeus olla lapsi.
-Leiritoiminta mahdollistaa hengähdystauon kotiin jäävälle aikuiselle.

5. Leirillä opitaan monenlaisia taitoja
-Leirillä toimitaan sekä oman ikäryhmän kanssa että koko leirin kanssa.
-Kaikki leiriläiset ovat tasavertaisia.
-Leirillä otetaan huomioon erilaiset vakaumukset ja erityistarpeet.
-Leirillä oma huone siistitään ohjaajan avustuksella aamuisin ja jokainen vuorollaan toimii järjestäjänä ruokailuissa. Leiriläisiä kannustetaan omatoimisuuteen.
-Kiusaamista ennaltaehkäistään tutustumalla muihin leiriläisiin ja toimimalla yhdessä. Kiusaamiseen puututaan tiukasti.
-Leirit ovat luonteva ympäristö sosiaalisten taitojen ja suomen kielen oppimiseen ja harjoitteluun. Kielelliset- tai oppimisvaikeudet koulussa eivät estä leirille tulemista.