Leirilupaus

ala

Leirilupaus on laatukäsikirjamme, jota koko henkilökunta on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan

HAUHON LOMAKESKUS

Leirikeskus on suunniteltu lasten monipuolista toimintaa varten ja on käytössä ympärivuotisesti

Leirikeskus sijaitsee luonnon rauhassa Akkijärven rannalla

Alueella sijaitsee ruokalarakennus sekä monipuoliset tilat sisä- ja ulkotoimintaan

Ranta ja sauna sijaitsevat pihapiirissä

Majoitustaloissa yöpyy yhteensä 80 lasta neljässä eri talossa

Jokaisessa talossa on viisi neljän hengen lastenhuonetta ja ohjaajan huone

 

MONENLAISET TAIDOT

Leiri on luonteva ympäristö sosiaalisten taitojen oppimiseen ja harjoitteluun

Kaikki leiriläiset ovat tasavertaisia

Leirillä huomioidaan erilaiset vakaumukset ja erityistarpeet

Leiriläisiä kannustetaan omatoimisuuteen ja ikätasonsa mukaiseen vastuunottamiseen

Yhdessä sovitut pelisäännöt luovat turvallisuutta ja ennaltaehkäisevät kiusaamista

Kiusaamista ei hyväksytä ja ristiriitatilanteet selvitetään aikuisen kanssa

Kouluelämän haasteet eivät estä onnistunutta leirikokemusta

Leirillä toimitaan sekä noin 20 lapsen ikäryhmissä, että koko leirin kanssa

 

OSAAVAT TYÖNTEKIJÄT

Ammattitaitoiset ja motivoituneet ohjaajat takaavat laadukkaan leiritoiminnan

Leirinjohtajat ja ohjaajat ovat täysi-ikäisiä ja työsuhteessa

Ohjaajat ovat pääosin kasvatus- ja sosiaalialan opiskelijoita tai alalla töissä

Ohjaajilla on kokemusta lasten kanssa työskentelystä

Lasten Kesä perehdyttää ja kouluttaa leirinjohtajat ja ohjaajat leirityöhön

Ruuasta ja siisteydestä vastaa ammattitaitoinen ja kokenut emäntä tiiminsä kanssa

Samat ohjaajat työskentelevät lapsiryhmän kanssa koko leirin ajan

Kaikki työntekijät ovat vaitiolovelvollisia

 

HUOLENPITO

Säännöllinen päivärytmi on koko leiritoiminnan perusta

Leirillä syödään viisi monipuolista ateriaa päivässä. Erityisruokavaliot huomioidaan asianmukaisesti

Leiritoiminnassa liikutaan ja ulkoillaan monipuolisesti päivittäin, kukin kykyjensä mukaan

Leirille saa aina otettua yhteyttä

Perushygieniasta ja oikeanlaisesta vaatetuksesta huolehditaan

Leiriläiselle taataan riittävä ja keskeytymätön yöuni

Sairastapauksissa ollaan aina yhteydessä huoltajiin ja tarvittaessa ollaan yhteydessä sairaanhoitoon

 

TURVALLISUUS

Leiritoiminta on aina valvottua ja ohjattua

Leirillä noudatetaan turvallisuusmääräyksiä ja ennalta luotuja toimintamalleja

Leiriläisten lääkkeistä huolehditaan asianmukaisesti

Leiriläiset ovat vakuutettuja tapaturmien varalta

Leiriläisten kaikki tiedot ovat luottamuksellisia

Leirillä sovitaan pelisäännöt sosiaalisen median käytöstä

 

LEIRI ON LAPSELLE LOMAA

Leiri tarjoaa virkistävää vaihtelua arjesta

Leirillä on päivittäinen puhelinaika, muun ajat laitteetkin lomailevat

Leirillä on monipuolisesti sekä ohjattua että omatoimista puuhaa sisällä ja ulkona

Leiriohjelma muotoutuu toiveiden mukaan

Leiriläiset voivat suunnitella ohjelmaa myös toisilleen

Myös nuorella on oikeus olla lapsi

Leiritoiminta mahdollistaa hengähdystauon kotiin jäävälle aikuiselle