Leirien ohjelma

Leirien ohjelma tarkentuu vielä lähempänä leiriä, mutta aloitusleirien alustava aikataulu on ollut muunmuassa seuraavanlainen:
Ohjelmassa ollaan vaihtelevasti sekä ulkona, että sisällä. Leirikeskusten välineistö, ympäristö ja tilat tarjoavat mahdollisuuden monipuoliseen toimintaan. Eri-ikäiset lapset otetaan huomioon ohjelmassa.
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai