Lomatuen myöntäminen

Lasten Kesän leiritoiminta on Veikkaus-tuettua ja tuetut leiripaikat jaetaan hakemusten perusteella. Hakulomake on täytettävä kokonaan, muuten tukea ei voida myöntää. Ilman lomatukea leirin hinta on kaksinkertainen. Lomatukea voi hakea useammankin kerran vuodessa, vaikka jokaiselle leirille.
Lomatukea varten pisteytämme jokaisen hakemuksen. Lomatukea ei voida myöntää ulkomailla asuville, vaan leiriläisellä tulee olla suomalainen osoite. Lomatuen kannalta kansalaisuudella ei ole merkitystä. Tukea ei voida myöntää ammatillisessa laitoshoidossa asuville lapsille ja nuorille, vain yksityisessä kotitaloudessa asuville.
Jokaiselle leirille on oma hakuaikansa ja täytämme leiripaikat hakemusten perusteella. Mikäli hakuajan umpeuduttua on vapaita leiripaikkoja, täytämme ne ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilman Veikkaus-tukea leirille voi ilmoittautua suoraan, mutta tällöin hinta on korkeampi.
Veikkaus-tukea myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein:
Taloudellisten perusteiden painotus pisteytyksessä on 45 % ja pisteet lasketaan jakamalla kotitalouden nettotulot taloudessa asuvien määrällä. Mikäli tuloja on 1000 €/perheenjäsen tai vähemmän, voidaan lomatuki myöntää taloudellisin perustein. Korkeammat nettotulot eivät ole kuitenkaan este lomatuen myöntämiselle, mikäli terveydelliset ja sosiaaliset perusteet sitä edellyttävät.
Terveydellisten perusteiden painotus on 22 %. Huomioitavat perusteet ovat leiriläisen, sisaruksen tai vanhemman sairaudet, joista on paljon kuluja tai joissa leiri on leiriläiselle kuntouttava. Terveydellisiä perusteita ovat myös tilapäiset tai positiiviset, mutta perhettä kuormittavat tilanteet kuten vanhemman kipsattu jalka tai nuoremman sisaruksen syntymä perheeseen.
Sosiaalisten perusteiden painotus on 33 %. Merkittäviä sosiaalisia perusteita ovat esimerkiksi perhetausta (yhden vanhemman perhe, uusperhe, huoltajuuskiistat, perhesijoitus, adoptio), koulukiusaaminen, netti-/peliriippuvuus, yksinäisyys, vanhempien työttömyys/lomautus, erilaiset haasteet koulutyössä tai hoitopaikan puuttuminen koulujen loma-aikana. Edellä mainittu lista on suuntaa-antava, otamme huomioon myös muut hakemuksessa mainitut sosiaaliset perusteet. HUOM! Lapsen tai perheen kanssa työskentelevän tahon suositus on aina peruste myöntää lomatuki; kannattaa mainita hakemuksessa jos opettaja, kuraattori, perhetyöntekijä, nuoriso-ohjaaja tms on leiriä suositellut.
Käsittelemme Lasten Kesän toimistolla kaikki tiedot luottamuksellisesti. Lapsen kanssa työskentelevälle leiriohjaajalle annetaan vain leirin kannalta tarpeelliset tiedot. Jokainen leiriläinen on ohjaajalle erityinen ja tervetullut. Asianmukaiset lisätiedot lääkityksistä, allergioista ja käytöksestä mahdollistavat keskittymisen laadukkaaseen leiritoimintaan, osaamme esimerkiksi houkutella ujon leiriläisen mukaan toimintaan pikkuhiljaa.