Lomatuki

Mikä on lomatuki?

Lasten Kesän leiritoiminta on Sosiaali- ja terveysministeriön tukemaa. Lomatukea jaetaan hakemusten perusteella. Hakulomake on täytettävä kokonaan, muuten lomatukea ei voida myöntää. Ilman lomatukea leirin hinta on kaksinkertainen. Lomatukea voi hakea vaikka jokaiselle leirille.

Lomatukea varten pisteytämme jokaisen hakemuksen. Lomatukea ei voida myöntää ulkomailla asuville, vaan leiriläisellä tulee olla suomalainen osoite. Lomatuen kannalta kansalaisuudella ei ole merkitystä. Lomatukea ei voida myöntää ammatillisessa laitoshoidossa asuville lapsille ja nuorille vaan vain yksityisessä kotitaloudessa asuville. Mikäli hakemuksessa annettujen tietojen perusteella ei voida myöntää lomatukea (hakemusta ei ole täytetty kokonaan tai pisteet eivät riitä), olemme yhteydessä ja pyydämme täydennystä hakemukseen.

Jokaiselle leirille on oma hakuaikansa ja täytämme leiripaikat hakemusten perusteella. Mikäli hakuajan umpeuduttua on vapaita leiripaikkoja, kuten yleensä on, täytämme ne ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilman lomatukea leirille voi ilmoittautua suoraan, mutta tällöin hinta on korkeampi ja pisteytyksestä saa 0 pistettä. Mikäli leiri täyttyy, leiripaikat menevät niille, joilla on hakemusten perusteella eniten tarvetta leirille (pisteytys).

Käsittelemme Lasten Kesän toimistolla kaikki tiedot luottamuksellisesti. Lapsen kanssa työskentelevälle leiriohjaajalle annetaan vain leirin kannalta tarpeelliset tiedot. Jokainen leiriläinen on ohjaajalle erityinen ja tervetullut. Asianmukaiset lisätiedot lääkityksistä, allergioista ja käytöksestä mahdollistavat keskittymisen laadukkaaseen leiritoimintaan, osaamme esimerkiksi houkutella ujon leiriläisen mukaan toimintaan pikkuhiljaa.

Lomatukea myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein:

  • Taloudellisten perusteiden painotus pisteytyksessä on 45 % ja pisteet lasketaan jakamalla kotitalouden nettotulot taloudessa asuvien määrällä. Mikäli tuloja on 1000 € per perheenjäsen tai vähemmän, voidaan lomatuki myöntää taloudellisin perustein. Myös perheen ylivelkaantuminen on taloudellinen peruste. Korkeammat nettotulot eivät ole este lomatuen myöntämiselle, mikäli terveydelliset ja sosiaaliset perusteet sitä edellyttävät.
 
  • Terveydellisten perusteiden painotus on 22 %. Huomioitavat perusteet ovat leiriläisen, sisaruksen tai vanhemman sairaudet, joista on paljon kuluja tai joissa leiri on leiriläiselle kuntouttava. Terveydellisiä perusteita ovat myös tilapäiset tai positiiviset, mutta perhettä kuormittavat tilanteet kuten vanhemman kipsattu jalka tai nuoremman sisaruksen syntymä perheeseen.
 
  • Sosiaalisten perusteiden painotus on 33 %. Merkittäviä sosiaalisia perusteita ovat esimerkiksi perhetausta (yhden vanhemman perhe, uusperhe, huoltajuuskiistat, perhesijoitus, adoptio, maahanmuuttaja tausta), koulukiusaaminen, netti-/peliriippuvuus, yksinäisyys, vanhempien työttömyys/lomautus sekä erilaiset haasteet koulutyössä. Edellä mainittu lista on suuntaa-antava, otamme huomioon myös muut hakemuksessa mainitut sosiaaliset perusteet. HUOM! Lapsen tai perheen kanssa työskentelevän tahon suositus on aina peruste myöntää lomatuki; kannattaa mainita hakemuksessa jos opettaja, kuraattori, perhetyöntekijä, nuoriso-ohjaaja tms on leiriä suositellut.