Peruutusehdot

ala

Leirilaskun eräpäivä on kolme viikkoa ennen leirin alkua. Laskut lähetetään leirikirjeen yhteydessä hyvissä ajoin ennen leirin alkua. Leirimaksun yhteydessä laskutetaan myös mahdolliset kuljetusmaksut. Eräpäivää on mahdollista siirtää, mikäli se on oleellista perheen taloudellisen tilanteen vuoksi. Leirimaksun voi maksaa myös erissä, mutta näissä tapauksissa huoltajan on oltava erikseen yhteydessä toimistolle.

Jos leirihakemus saapuu Lasten Kesälle lähempänä leiriä kuin kolme viikkoa, leiri on oltava maksettuna ennen leirin alkua, paitsi erikseen sovituissa poikkeustilanteissa.

Jos leirin peruuttaminen tapahtuu lähempänä kuin 7 vrk ennen leirin alkua perimme täyden osallistumismaksun, paitsi niissä tapauksissa, joissa leiriläisellä on lääkärintodistus leirin peruuntumisesta sairauden/tapaturman vuoksi.
Mikäli leiri peruuntuu tai keskeytyy Lasten Kesän tekemän virheen vuoksi, palautamme leirimaksun kokonaisuudessaan tai leiripäivien mukaisesti.
Maksamattomista leirimaksuista lähetetään kaksi maksumuistutusta joko huoltajan sähköpostiin tai paperisena postissa huoltajan ilmoittamaan osoitteeseen. Kahden muistutuksen jälkeen siirrämme laskut perintätoimistolle perittäväksi, mikäli leirimaksut ovat edelleen maksamatta.
Leiriläinen voi osallistua leirille, kun edellisen leirin maksut on suoritettu kokonaan.

Helsingissä 20.8.2018
Lasten Kesä ry