Vaikutusselvitys

ala

Lasten Kesä laati sisäisen kartoituksen asiakasperheilleen vuonna 2017. Kyselyn avulla selvitettiin leirien merkitystä perheiden arkeen ja hyvinvointiin.
Tutustu selvitykseen täällä: Lasten Kesän vaikutusselvitys 2016-2017